Produktion - Test og udgangskontrol

Alle produkter gennemgår 100% udgangskontrol inden forsendelse.


Vi tester alle vores tastaturer 100% for elektriske fejl og mærker dem med et unikt ID-nummer.


Alle øvrige produkter kontrolleres nøje og mærkes med unikt ID-nummer inden forsendelse.


Al udgangskontrol registreres og vi udtager ”golden samples” af alle første gangs produktioner. Dette sikrer kvaliteten og sporbarheden af vore produkter.


Vi opbygger og implementerer gerne specielle systemer for udgangskontrol hvor dette er påkrævet eller ønsket.

Læs mere om:

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S