Labels / Etiketter

Setiket Label System er fællesbetegnelsen for vort program af labels og beskrivbare etiketter til industrien. Vort program bygger på 2 grundelementer:


• Etiketten skal nemt og effektivt kunne påføres variable informationer af kunden uafhængig af eventuelt hard- og software.


• Etiketten skal i videst mulig omfang opfylde nationale og internationale normer og krav.


Vore labels og etiketter leveres med eller uden tryk, i ark, ruller eller endeløse zig-zag baner efter Deres specifikationer.


Programmet indeholder således etiketter, der kan beskrives manuelt med kuglepen og skrivemaskine eller automatisk via en PC’er med matrix-, laser- eller termotransfersprinter.

Vi kan også levere etiketterne komplette fortrykte og udskrevne med fortløbende numre, stregkoder m.m.


Materialevalg

Programmet er primært baseret på polyesterfolier med acrylbaseret klæbestof.

Etiketfolierne er konstruerede, så overflade, klæbestof, dækpapir og anvendelse nøje er afstemt efter hinanden.

Folierne er topcoatede, hvilket, sammen med den serigrafiske trykproces, giver tryk og beskrivning en længere holdbarhed end hidtil kendt.

Trykfarverne tones efter RAL, NCS, Pantone eller farveprøve. Vi fremsender gerne farveprøve til godkendelse inden produktion.


Anvendelse

Typisk anvendes etiketterne til serviceanvisninger, advarsler, mærkning samt til beskrivning med løbenumre, datoer og stregkoder m.m.

Etiketterne benyttes på apparater og instrumenter i industrien, hvor der ønskes en fleksibel mærkningsløsning med lang holdbarhed.


Stilles der særlige krav til sikkerhed, kan vi levere specielle sikkerhedsetiketter, som går i stykker, når man forsøger at fjerne dem eller som efterlader beskeden VOID på tværs af etiketten, når denne fjernes. Disse etiketter kan således ikke fjernes og genplaceres og er derfor særligt velegnede som plombering eller garantimærkat.   


UL- & CSA godkendelse

Setiket er en af kun ganske få producenter af UL- og CSA-godkendte labels i Europa.


En betydelig del af vort program er UL-godkendt efter UL-norm 969 samt CSA-godkendt efter C22.2 No 0.15


Indeholdt i vore godkendelser er beskrivningen af etiketterne hos kunden. De skal således ikke selv søge godkendelse for brug samt eventuel beskrivning, men blot henvise til vore godkendelser.

Vi anbefaler specielle farvebånd til beskrivning med skrivemaskine og matrixprinter samt specielle folietyper til udskrivning med termo-transfersprinter. Disse farvebånd og folier skal altid anvendes i forbindelse med godkendte produkter.

Vi er leveringsdygtige i både UL-godkendte farvebånd og folier. 


Mange ikke UL-godkendte producenter af labels og etiketter tilbyder i dag kunderne såkaldte UL-godkendte etiketter, hvor produktionen blot er baseret på UL-godkendte råvarer.

Denne type etiketter er IKKE UL-godkendt, men kræver at kunden efterfølgende selv får etiketterne godkendt hos UL, hvilket ofte er omkostningstungt og kan tage lang tid.

‍ 

Vores produktion og vore færdige etiketter er godkendt hos UL i USA og er dermed blandt andet underlagt kvartårlige inspektioner fra UL. Dokumentationen for dette findes på UL’s hjemmeside www.ul.com.

Er De i tvivl om, hvorvidt Deres labels er godkendte eller ej, anbefaler vi altid, at De kontrollerer dette i Yellow Book eller i form af anden dokumentation hos UL.


Skulle De ønske yderligere dokumentation omkring vore godkendelser, kan De kontakte vor salgsafdeling.


Vi er uafhængige af soft- og hardware leverandører. Dette sikrer Dem altid det bredeste udvalg af materialer samt den bedste labelsløsning - nøje afstemt efter lige netop Deres krav og ønsker. 


Vi udvikler og forbedrer løbende vore labels. Har De specielle ønsker eller krav, behøver De blot at kontakte os, og vi kan så i fællesskab finde en optimal løsning tilpasset nøjagtig Deres krav.


Mulighederne er mange, og det kan være svært at vælge det rigtige materiale til det rigtige formål. Vi har mere end 30 års erfaring med design, konstruktion og produktion af labels og etiketter.


Tag os med på råd allerede fra starten - det sikrer altid det bedste resultat. 


Korrekt mærkning med UL-godkendte labels

Generelt gælder at mærkning af apparater og udstyr til salg i USA skal følge UL-standard 969 - Marking and Labeling System. UL 969 indeholder specifikke kriterier hvorefter etiketter og labels skal være testet og godkendt. 


Ved at følge denne standard sikrer man sig at den anvendte etiket allerede har gennemgået test omkring vedhæftning på forskellige overflader, anvendelsestemperaturer, trykkets og beskrivningens holdbarhed etc.


UL 969 standarden indeholder flere såkaldte kategori codes (CCN) hvoraf de væsentligste er:

PGGU2 / PGGU8 dækker selve råvaren (etiket materialet) 

PGDQ2 / PGDQ8 dækker færdige etiketter med eller uden fortryk uden mulighed for efterbeskrivning 

PGJI2 / PGJI8 dækker færdige etiketter med eller uden fortryk med mulighed for efter-beskrivning via termo transfers printer, laser print eller lign. Ydermere dækker denne kategori godkendte termo transfers folier til efterbeskrivning af de enkelte etiket typer. 

Tallet 2 i CNN koden angiver anvendelse i USA mens tallet 8 angiver anvendelse i Canada.


Standarden stiller ikke krav til godkendelse af selve termo transfers printeren - udelukkende etiketten og folien som anvendes til efterbeskrivning.


Apparat producenten kan med rette spørge sig selv - "Hvornår skal jeg anvende en UL-godkendt etiket og efter hvilken kategori ?" Det enkle svar på dette er: Når der i UL-standarden for det færdige apparat stilles krav om, at mærkning skal følge en bestemt kategori code (CCN) i UL969.


Ved valg af leverandør skal apparat producenten sikre sig, at den valgte leverandør er godkendt til at producere/levere etiketter i henhold til den specificerede kategori (CCN). 

Det er således ikke nok at sikre sig, at etiketterne produceres af en råvare, som er godkendt af UL (PGGU2), da UL stiller krav om at produktionen af selve etiketten også skal ske af godkendt producent (PGDQ2, PGDQ8, PGJI2, PGJI8).


Herudover er det naturligvis også afgørende, at den valgte leverandør kan tilbyde en godkendt etiket, som opfylder de funktionelle krav - eks. krav om materiale (hvid, klar, farvet, metal folie), fortryk (logo i forskellige farver, fast tekst/symboler), efterbeskrivning (termo transfers, laser, dot-matrix), hæfteevne (der er stor forskel på vedhæftning på forskellige typer af plast og metal) m.m.


Setiket har p.t. følgende godkendelser på etiketter:

- Etiketter samt frontfolier iht PGDQ2 

- Etiketter iht PGJI2 og PGJI8 i mere end 20 forskellige varianter.


UL-standard kræver godkendelse for at trykke UL-logoer

Med virkning fra og med 31.03.2003 har UL indført en ny standard PGAA - Authorized Labels Suppliers Program. 

Standarden går i korte træk ud på, at kun autoriserede trykkerier - eks. etiket leverandører - må trykke/gengive logoer tilhørende UL - eks. UL-logo eller UL Listing Mark.


Det godkendte trykkeri forpligter sig til at gengive logoet i overensstemmelse med UL's direktiver og er endvidere pålagt at afkræve kunden dokumentation for tilladelse fra UL til anvendelsen. 

Denne dokumentation er forskellig afhængig af om det trykte logo er "Type R Mark" eller "Type L Mark".


For "Type R Mark" skal kunden fremsende dokumentation i form af udkast eller tegning påført UL's autorisations stempel.


For "Type L Mark" skal der for hver enkelt ordre fremsendes en skriftlig autorisation fra UL Label Center indeholdende antal etiketter samt UL Issue No.


Setiket har været godkendt efter PGAA siden standarden blev indført.

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S