Kvalitet

Kvalitet og performance er nøgleord for vores succes. 

Vi har derfor implementeret vores eget kvalitetssikrings system, der som minimum lever op til kravene i ISO 9001:2008. Vi arbejder frem mod ISO 9001:2015


En stor del af vore produkter er UL- og CUL-godkendte og vi er godkendte til levering af produkter til forsvarsindustrien og lever dermed op til denne industris specifikke krav og standarder.


For Setiket er kvalitet ikke kun produktets holdbarhed, det handler ligeledes om at leve op til kravene om performance og tilfredsstillelse af forventninger.


Det opnår vi bedst gennem en tæt dialog med kunden, hvor vi samme sætter os realistiske mål, der nås gennem en struktureret arbejdsproces. Endvidere er det essentielt for os at rådgive kunden både før, under og efter levering.

Du er velkommen til at kontakte QA for kopi af vores kvalitetshåndbog.

Dansk produktion af folietastaturer, labels og frontfolier.


Vi arbejder for og med industrien og prioriterer langvarige relationer og yder vores bedste for at opbygge og bevare disse

Setiket A/S, Lillebaeltsvej 12, DK-6715 Esbjerg N, Danmark

Tel: +45 76 14 76 00

© 1999-2021 Setiket A/S